Kom woensdag 18 september naar de open dag van

IKC De Zwanebloem!

Een groene school waar kinderen met plezier leren, spelen en natuurlijk wijzer worden. Neem op 18 september een kijkje tussen 9.00 – 11.00 uur op ons kinderdagverblijf, basisschool en naschoolse opvang. 

IKC De Zwanebloem, waar ieder kind tot bloei mag komen

Onderwijs en opvang voor 0-13 jarigen op één plek, in één gebouw en onder begeleiding van één team, waar iedereen gekend en gezien wordt. Wij willen voor alle ouders een veilige plek zijn, waar u zonder zorgen uw kind achterlaat. Hiervoor staat een gespecialiseerd en betrokken team klaar. En omdat groepsleerkrachten de belangrijkste personen voor u zijn, zijn zij het eerste aanspreekpunt. Vervolgens kunnen specialisten ingeschakeld worden. Specialisten zijn er bij ons op school voor de basisvakken, zoals taal, spelling, lezen, rekenen maar ook voor de ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, gedrag en begaafdheid. Nu wij ons als integraal kindcentrum ontwikkelen zullen de specialisten ook zichtbaar worden in de opvang.

Het komende jaar staat in het teken van vernieuwend onderwijs. Een aantal methodes wordt vervangen en het onderwijs in deze vakken zal passend zijn bij de toekomst. Om de juiste keuzes te kunnen maken worden er ‘proeftuintjes’ in alle groepen uitgezet. Schoolbreed onderzoeken wij de wijze waarop kinderen tijdens het zelfstandig werken willen leren. Dit kan namelijk op velerlei manieren.

Eén van onze proeftuintjes was vorig jaar de leraar techniek. Hij heeft techniek op het rooster gezet en de kinderen van groep 7 mochten het vak als eerste uitproberen. Zij hebben leren werken met stroomkringen en de praktijk en theorie met elkaar verbonden. Als de leraar techniek op dinsdag- en donderdagmiddag met leerlingen in de aula aan het werk was, leek het altijd wat drukker op gang.  Het wekte de nieuwsgierigheid van de andere kinderen. Kinderen die nieuwsgierig zijn, willen leren en dit wordt daarom het thema van ons nieuwe  schooljaar: Kinderen, leerkrachten en onderwijsassistenten die nieuwsgierig zijn.

Vraag een rondleiding aan!

15 + 11 =

Bovenstaande gegevens worden enkel gebruikt om een afspraak in te plannen.

Groene school

Groen, groen en nog meer groen, overal om ons heen. Het uitgestrekte speelveld, ons ‘bos’ op het achterplein, de ruime tuin om de school, onze schooltuintjes en ons buitenlokaal (zitkuil) omgeven door groen. Ja, onze school ligt écht op een mooie, misschien wel de mooiste plek in de Haarlemmermeer. Hier kunnen kinderen met plezier rondstruinen, ravotten en natuurlijk wijzer worden.

Portfolio

Naast cijfers kunt u ook op andere manieren zien wat uw kind bereikt heeft en welke doelen behaald zijn. In het portfolio zitten o.a. werkjes waar uw kind trots op is en informatie over zijn of haar talenten. Het portfolio is zich nog aan het ontwikkelen. Zo gaan wij in de toekomst ook doelen benoemen en laten zien of die behaald zijn en op welke manier. Het wordt een uitgebreid leerverslag met veel input van uw kind. Items die elk schooljaar terugkomen zijn “Dit ben ik”, “Dit kan ik” en “Hier ben ik trots op”.

Kindertalentenfluisteraar

Op IKC de Zwanebloem is een groot aantal (binnenkort alle) leerkrachten gecertificeerd kindertalentenfluisteraar. Een talentenfluisteraar voert talentgesprekken met kinderen. Op deze wijze krijgen kinderen inzicht in waar hun kracht ligt. Het draagt bij aan een positief zelfbeeld, geeft hen meer veerkracht en weerbaarheid zodat ze beter kunnen omgaan met de uitdagingen die op hun pad liggen.

Kinderen zijn zich vaak niet bewust van hun talenten, anderen kunnen hen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Dat is precies wat een kindertalentenfluisteraar doet. Kinderen helpen om hun talenten te herkennen. Het zou een basisrecht van elk kind moeten zijn. Lees meer.