Privacy & cookies

Home ┬╗ Privacy & cookies

Aanvulling: Lidmaatschap schoolbibliotheek en AVG
De school heeft een eigen schoolbibliotheek (of gaat deze samen met de Bibliotheek opzetten). Alle leerlingen zijn lid van de schoolbibliotheek en zij kunnen onder schooltijd boeken lenen uit de collectie. Om de leerlingen lid te maken van de schoolbibliotheek worden de leerlinggegevens, zonder adresgegevens, door de school vanuit het leerlingvolgsysteem aangeleverd aan de Bibliotheek.

De Bibliotheek verwerkt die gegevens in opdracht van de school en gebruikt de gegevens uitdrukkelijk niet voor eigen doeleinden. In AVG-termen is de Bibliotheek hier de verwerker van persoonsgegevens en de school is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is vastgelegd in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

In deze situatie hoeft geen toestemming te worden gevraagd aan ouders om kinderen lid te maken van de schoolbibliotheek. De schoolbibliotheek kan namelijk worden beschouwd als een digitaal leermiddel en voor het gebruik van (digitale) leermiddelen hoeft de school geen toestemming te hebben van ouders.

 

Privacy- en cookieverklaring website

Vraag een rondleiding aan!

3 + 9 =

Bovenstaande gegevens worden enkel gebruikt om een afspraak in te plannen.